Vezetői felelőségbiztosítás

Könyvelőirodánk speciális felelősségbiztosítási szolgáltatásokat is nyújt


Egy cég vezetői a társaság nevében dokumentumokat, szerződéseket írnak alá, jognyilatkozatot tesznek, azaz döntéseket hoznak, amelyekért felelősséggel tartoznak. Amire vezetőként nem gondol, nem ért, vagy csak nem tud róla, ha nem a kellő fokozott gondossággal járt el, felelősség terheli.

Nem a szándékos károkozásról beszélünk, hanem arról, hogy még a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy valamilyen apró kis hiba csúszik közbe, ami valakinek kárt okoz és az kárigényhez vagy hatósági bírsághoz vezet.

Az új Ptk. 2014. 03. 15-től lépett hatályba, a változásai lehetővé teszik a károsultnak – akár a vállalkozásban érintett, akár felszámolók, üzletfelek, munkavállalók, külső tanácsadók, felügyeleti hatóságok, részvényesek, vagy akár külső harmadik személyről legyen szó és kárigénnyel él -, hogy a korábbi hosszas pereskedés helyett, egy egyszerű perrel megítéltesse a keletkezett kárt és be tudja hajtatni akár a cégvezető vagy akár több vezető magánvagyonán is!

Nagyon fontos, hogy a vezető korlátlanul és a teljes kárért felel. Visszamenőleg korlátlanul ( elévülési időig, általában 5 évig ).

Szeretnéd, ha lenne egy biztosítása, amely

 • a jogos kárigényeket rendezné helyetted?
 • a jogtalan igényeket elhárítaná helyetted, ezzel neked időt és energiát megtakarítva?
 • biztosítana számodra az eljárás idejére szakértőt és jogi asszisztenciát?

Neked a D&O ( azaz a Directors and Officers felelősségbiztosítás ) vezetői biztosítását javaslom, mert ez a konstrukció adhatja a legmegbízhatóbb és leginkább megnyugtató biztonságot a felmerülő követelések esetén, legyenek azok akár jogosak, vagy jogtalanok. Ennek a biztosításnak a megkötésekor a cég és ezzel a vezető tisztségviselők is védekezni tudnak a végvezető személyét érintően az esetleg kötelességszegés címen felmerülő kárigények ellen. Ráadásul ez a fajta felelősségbiztosítás harmadik fél kártérítési igényén felül a saját vállalat részéről benyújtott kárigények esetén is védelmet nyújt.

Összegezve így egyformán teljes biztonságban tudhatod céged és személyes vagyonodat is.

Több mint 90 éves múlttal rendelkező, Magyarországon 16 éve működő biztosító. A D&O vezetői felelősség biztosítások terén: 60 éves tapasztalata van, piacvezető pozícióban, ez kifejezetten kiemelt területük, az ügyintézésük pedig gyors, és korrekt!

Fedezetet ad a vezető tisztségviselőkkel szembeni – meghatározott kizáró tényezőket és feltételeket kivéve – a kárigények pénzügyi következményeire.

Megtérít a társaságnak minden olyan kárt, amelyet a társaság a biztosított vezető tisztségviselő helyett megtérített ( személyes bírságnál, amikor konkrétan a vezető tisztségviselőt bírságolják )

Nincs önrész, a kárt megfizetik a kártérítési limitig.

A vezetők által fizetendő, valamely közigazgatási szerv, vagy felügyelő hatóság által kiszabott bírságra is kiterjed.

Jó hírnév sérelmének orvoslása.

Megalapozatlan, valótlan állításokkal szembeni védekezés.

Egyedülálló* + jellemzők:

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozások tekintetében egyformán megköthető, nincs iparági megkötés. ( nyilatkozaton rajta van a kizáró ok ) Magas szintű jogi képviseletet nyújtanak, de ha a cégvezető ragaszkodik a saját szakértőjéhez, ügyvédjéhez – és azt elfogadja a biztosító -, akkor ezt is fizetik! Egy biztosítással automatikusan az összes vezető tisztségviselő, döntéshozó biztosítva lesz! ( felügyelő bizottsági tagok, vezető állású munkavállaló ) Automatikusan a jelenlegi és később létrejövő, hazai és külföldi leányvállalatok vezető tisztségviselői is biztosítva lesznek! ( az anyavállalat székhelye Magyarországon legyen )

Hatósági eljárás kapcsán kialakult krízis helyzetre is alkalmazható! ( Pl.: Hivatalos vizsgálat és a hivatalos vizsgálatot megelőző költségek fedezete, a hivatalos vizsgálat költségei a biztosítási szerződésben meghatározott összeghatár erejéig. )

Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, fedezi az ezzel kapcsolatban is felmerült költségeket.

Távozó vezető tisztségviselők esetén: teljes visszamenőleges fedezet. A cégtől való távozást követően is fedezetet nyújt az ezen időszak alatt felfedezett és bejelentett károkra vonatkozóan. ( kizáró tényezők! )

A saját vállalat részéről benyújtott kárigények esetén is védelmet nyújt.

12 hónapos kiterjesztett kárbejelentési időszak. (ábrát megmutatni)

Bűntető eljárás esetén, bár nem nyújt fedezetet az eljárás végén kiszabott büntetésre (szándékos bűncselekmény), bírságra (ez ugyanis közérdekbe ütköző lenne) – azonban biztosítja a jogi védekezés költségeit (!).

Családi és baráti vállalkozásoknál máshol a biztosítottak egymással szembeni kárigényeit kizárják, de náluk minden biztosított védelmet kap függetlenül attól, hogy ki támaszt vele szemben kárigényt ( pl.: családtagok és örökösök kártérítési perei ellen is ).

100 millió Ft feletti forgalomnál egyedi ajánlattétel.

Elsősorban pozitív mérleggel rendelkező cégeknek, amennyiben negatív úgy az nem haladja meg a saját tőke 25%-t! Ettől eltérőnél egyedi elbírálás!

Szeretnéd, ha az éves biztosítási díj nem kerülne Önnek plusz költségbe?!

Más biztosítók jóval kevesebb szolgáltatást nyújtanak, ezért javaslom ezt a biztosítót, hogy valóban biztonságban legyen céges és a saját vagyonod!

Kártérítési limit – Éves bizt. díj

 • 25 millió – 125.000 Ft ( 10.417 Ft/hó )
 • 50 millió – 140.000 Ft ( 11.667 Ft/hó )
 • 75 millió – 150.000 Ft ( 12.500 Ft/hó )
 • 100 millió – 160.000 Ft ( 13.333 Ft/hó )

Kizáró okok az alábbi iparágakban, szolgáltató szektorokban:

 • olaj- és gázipar,
 • gyógyszeripar és bio-technológia,
 • megújuló és alternatív energiák,
 • telekommunikáció,
 • sportegyesületek és szervezetek,
 • pénzintézeti ( ill. felügyeleti engedélyhez kötött )

Kárigény:

 • a biztosítottal szemben benyújtott olyan írásbeli bejelentés, amely alapján pénzbeli kártérítést vagy bármilyen egyéb jogorvoslatot kívánnak vele szemben érvényesíteni; vagy
 • a biztosított jogi felelősségének a megállapítására irányuló polgári, büntető, közigazgatási, felügyeleti vagy választott
 • bírósági eljárás megindításáról szóló írásbeli értesítés; továbbá
 • bármilyen hivatalos vizsgálatról szóló írásbeli értesítés
 • hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzet.

Nem biztosítható kockázatok:

 • Korábbi kár vagy kárkörülmény ismerete.
 • A biztosított bizonyos magatartása ( szándékosság ).
 • Személyi sérülés és dologi károk.

Nem biztosítható szerződő:

 • Egyéni vállalkozó, Bt.
 • Önkormányzat, képviselőtestület, kormányhivatal
 • Kórházak
 • Parlamenti képviselő, polgármester

Mit ne tegyen az ügyfél:

 • Felelősséget ne ismerje el a biztosító jóváhagyása nélkül
 • A biztosító értesítésének elhalasztása / mellőzése
 • D&O kárnak nem minősülő ügyek bejelentése (gyakori hiba)gyógyszeripar és bio-technológia,
 

Minket a klasszikus könyvelőirodai feladatokon túl a gazdasági döntések előkészítésébe, projektelőkészítésbe, pályázati előkészítésbe is belevonhatsz, hogy folyamataid rendben mehessenek.


Gazdasági tanácsadás

 

06(70)420-9751


Te, nem csak egy ügyfél vagy, hanem az üzleti partnerünk!

Mindig kompetens személlyel fogsz tárgyalni, nem recepcióssal


Üzleti tanácsadás keretében javaslunk neked olyan partnereket is, akik az adott célterületet jobban ismerik.

Transzferár specialistát, adójogászt, marketingszakembert, pályázatírót, HR szakértőt, vagy épp aki kell.

Több mint 18 éve vagyunk munkaadók, ez alatt a 18 év alatt csak a saját vállalkozásainkban majdnem 100 alkalmazottal volt dolgunk. Az ügyfeleinknél több min ezer munkavállaló fordult meg ennyi idő alatt.

Vállalkozók vagyunk, egy nyelven beszélünk!

A cégkódexünk mottójául ezt az a gondolatot választottuk:

„Őszintén éreztetni a másik emberrel, hogy fontos!”