Már csak 3 napja van, hogy kiküldje a fizetési felszólításokat!
Ne hagyja elévülni a vevő követeléseket!

A 2014. március 15-től megváltoznak az elévülés szabályai. Ekkortól lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Célszerű még most, március 15-e előtt kiküldeni az írásbeli fizetési felszólításokat valamennyi lejárt követelésünkre. Ezzel az elévülési idő 5 évvel meghosszabbodik.

Mit is jelent az elévülés?

 

Azt, hogy az elévülését követően nem lehet bírósági eljárásban visszakövetelni a tartozást. Fontos, hogy a követelés nem csak a pénzkövetelést jelent, hanem bármely, szerződésből fakadó követelést.  Az elévülés az adós számára jó, mivel ő az elévült követelés teljesítését jogszerűen megtagadhatja.

Még egyszerűbben megfogalmazva: ugrott a pénzünk! ?

Jó tudni, hogy az elévüléssel a követelés maga nem szűnik meg, ez annyiban lehet érdekes a számunkra, hogy ha az adós az elévült kötelezettségét teljesíti (mert például elkerüli a figyelmét, hogy az elévült), akkor azt utólag nem követelheti vissza. Összegezve: az elévült követelés továbbra is jár a jogosultnak szerződés szerint, csak az már bíróság előtt nem kikényszeríthető.

A főszabály szerint a követelések 5 év alatt évülnek el. (Vannak ettől eltérő elévülési idők is) Amennyiben az elévülési idő hosszát szeretnénk a főszabálytól eltérően megállapítani, úgy arra is van lehetőségünk, a szerződésen belül írásba kell foglalni. A korábbi szabályokkal ellentétben nemcsak 5 évnél rövidebb, hanem 5 évnél hosszabb elévülési időben is megállapodhatnak a felek. Egy dolog tiltott csak az elévülési időt a szerződésben teljesen kizárni. Az elévülés mindig akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Ha a teljesítés idejére a szerződő felek határidőt tűztek ki, akkor a határidő utolsó napja az esedékesség időpontja.

Mit jelent az elévülés nyugvása?

Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, akkor az elévülés nyugszik. Ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított 1 éves (1 éves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén 3 hónapos) határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 1 évnél (1 éves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén 3 hónapnál) kevesebb van hátra. Nincs akadálya annak, hogy az eredeti elévülési időn belül az elévülés nyugvására több alkalommal is sor kerüljön. Az említett 1 éves, illetve 3 hónapos „végső” időszakban azonban az elévülés nyugvására már nincs lehetőség. Ebben az időtartamban esetleg az elévülés megszakítása engedélyezett a jog szerint, ekkor a megszakítás következtében az 1 éves, illetve a 3 hónapos határidő számítása kezdődik újból.

Mit jelent az elévülés megszakítása?

Azt, hogy az elévülés megszakításával az elévülés újból kezdődik. Az elévülést a következő események szakítják meg:
• a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése (ilyennek minősülhet például a részletfizetés),
• a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség,
• a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott, vagy
• a követelés csődeljárásban történő bejelentése.

Az elévülés a bírósági eljárás jogerős befejezésétől, azaz a követelés tárgyában hozott határozattól kezdődik újra. Az új Polgári Törvénykönyv szerint bírósági eljárásnak minősül a fizetési meghagyás is, azaz ez az eljárás is megszakítja az elévülést.

Az új Polgári Törvénykönyv az elévülést megszakító körülmények között már nem említi a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást. Fontos változás, hogy míg eddig minden egyes írásbeli felszólítás megszakította az elévülési időt, azaz az elévülési idő mindegy egyes alkalommal meghosszabbodott 5 évvel, ez a törvényi lehetőség a jövőben már nem adott. Hasonlóan nem szakítja meg az elévülést a jövőben, ha engedményezés történik, és erről a kötelezettet értesítik.

Tény, hogy  az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésekor fennálló szerződésekre a régi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) szabályait kell alkalmazni, de a jövőbeni bírói gyakorlat bizonytalansága miatt célszerű még most, március 15-e előtt kiküldeni az írásbeli fizetési felszólításokat valamennyi lejárt követelésünkre.

Ezzel az elévülési idő biztos, hogy 5 évvel meghosszabbodik!