Nem gond többé az ÁFA!
A pénzforgalmi áfa előnyei.

Ön már egyeztetett időpontot a könyvelőjével, hogy átbeszéljék a jövő évi adó és járulék stratégiát? Gyorsan tegye meg, a legtöbb dologról még idén kell dönteni! Ilyen döntés lehet a  pénzforgalmi adózás választása is. Proaktív módon összegyűjtöttem az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, úgy is mint a leendő könyvelője.

Az idei év január 1-jétől nyílt meg a lehetőség erre az alternatív adózási módozatra. A konkrét szabályozást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII/A. fejezete tartalmazza. (nem az ön dolga elolvasni, a könyvelőé!)

Eddig ez az adózási opció nem bizonyult túl népszerűnek, a potenciálisan érintett többszázezres adózói körből (legfeljebb 125 millió forintos éves forgalmat elérő kisvállalkozók) alig tízezren választották. Ez részben a szabályok megismerésére és a felkészülésre rendelkezésre álló rövid idővel magyarázható, részint pedig azokkal a nem kívánatos velejárókkal, amelyek a pénzforgalmi adózást jellemzik.
Vegyük sorba, mik ezek:

          az adminisztráció minimális többletkötelezettsége (párhuzamos kettős nyilvántartás vezetése, valóban többlet idő ráfordítást igényel a könyvelőirodáktól, de ez max. 10-20%)
          az a tény, hogy a pénzforgalmi adózótól – ( a számlán jelezni kell az adózási formát – terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő szintén a számla pénzügyi rendezését követően és azzal arányban gyakorolhatja áfa-levonási jogosultságát. Függetlenül attól, hogy ő maga milyen státuszban van: élt-e, egyáltalán élhetett-e a pénzforgalmi adózás választásával, vagy nem.

A felsoroltak ellenére az idei évtől, a tanácsunkra több ügyfelünk is választotta ezt az adózási formát és nem bánták meg, sőt kifejezetten jók a visszajelzéseik. Nem érzékelték jelentősnek a megemelkedett adminisztrációs költségeket és ügyfelet sem veszítettek a szokásostól eltérő számlázási mód miatt. Sőt jelentős javulást értek el a cashflow területén, különös tekintettel behajthatatlan követelésekre.

Mindannyiunk számára pénzügyi, finanszírozási problémát jelent az, ha a vevő/adós nem fizetéséből adódóan kénytelen a követelést behajthatatlan követelésként leírni, ami önmagában is súlyos gond. De ezt még tetézi az a tény, hogy az ügylet teljesítésekor a teljes áfa-t kénytelenek vagyunk meghitelezni a költségvetés részére. Amit a későbbiekben hiába írunk le behajthatatlan követelésként azt a költségvetéstől nem igényelhetjük vissza.  Tehát két szék között a padlón találjuk magunkat.

 Szó szerint a padlón!

Ezt teljesen ki tudja védeni a pénzforgalmi adózással. Csak a kifizetett számla után kell a fizetendő áfa-t megállapítani és bevallani.
 Esetleg beszéljünk erről személyesen is?
 A számom 70 420 9751.