Meglepő de pozitív változásokat is hozhat a vállalkozások életében az új Ptk.

Sok jogszabály módosul a jövő év március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv (Ptk.) miatt. Jó hír, hogy ingyen lehet majd hozzájutni csoportosított céginformációhoz, továbbá, hogy a volt cégvezető kötelezhető lesz arra, hogy a csődeljárás során ki nem elégített követeléseket maga fizesse meg.

A kormány honlapján megjelent törvénytervezet sorra veszi a módosítandó törvényeket. A csődtörvény módosítása kimondja: ha a felszámolás során a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg alapján nem jut pénzéhez minden hitelező, akkor képbe kerül a korábbi ügyvezető. Az ő felelősségének megállapítását bármely hitelező, vagy – az adós nevében – a felszámoló is kérheti a bíróságtól.
A cégtörvény részletesen szól a vezető tisztségviselő eltiltásáról. A cégbíróság eltiltja ettől a pozíciótól azt, akinek felelősségét a felszámolási – vagy kényszertörlési – eljárás során, ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította. További feltétel, hogy az illető a fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
Az eltiltás alatt álló személy nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, vagy egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője sem. Az eltiltás öt évre szól.
A jogszabály módosulás következtében, várhatóan csökken a rosszindulatú „próbálkozók” száma és nagyobb tér jut a tisztességes vállalkozóknak.

Szintén a cégtörvény mondja ki, hogy a csoportosított céginformációkhoz ingyenesen lehet hozzájutni. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Átfogó információt szerezhetünk arról, hogy valamely jogi személy – vagy egyéb szervezet – cégtulajdonosáról, képviseleti jogosultságáról, továbbá arról, hogy egy magánszemély mely cégeknél lát el vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot.

Jelenleg ilyen információhoz csak a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, és más hivatalos szerv juthat hozzá. Más információkérő csak akkor juthat hozzá csoportosított adatokhoz, ha azok a törvényben biztosított jogai gyakorlásához vagy törvényes érdekei védelmében szükségesek. Ekkor az információkérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.
Az új ptk.-val lehetőség nyílik arra, hogy preventív módon jussunk ezekhez az adatokhoz. Ezzel megelőzve a későbbi fejfájást.